Jordvärme som alternativ

Det är inte alla som kan skaffa sig bergvärme, i alla fall inte till ett rimligt pris. OM det är långt ner till berggrunden så kommer det att bli riktigt dyrt att borra, och i sådana fall är det osäkert om det lönar sig. Men det finns ett utmärkt alternativ till bergvärme: jordvärme. Beroende på hur pass stor tomt man har och hur jordmånen ser ut så kan jordvärme vara ett bra alternativ till bergvärme, som dessutom är billigare att installera. Jordvärme och bergvärme arbetar på likartade sätt och korrekt installerat så är de båda lika effektiva.

Så fungerar jordvärme

Bergvärme fungerar ju som så att kollektorslangen läggs in i ett hål som borrats i berggrunden, där köldmediet sedan tar upp värme från grundvattnet som håller samma temperatur året runt. Jordvärme fungerar enligt en likartad princip, men i stället för grundvattnet i berggrunden så grävs kollektorslangen ned i slingor i marken, på en meters djup ungefär (ibland lite mer). På det djupet så håller jorden samma temperatur hela året, precis som grundvattnet i urberget och det är där som köldmediet som jordvärme använder sig av hämtar sin värme. I övrigt fungerar jordvärme på samma sätt som bergvärme; de använder sig till och med av samma värmepumpar.

Vad behövs för att skaffa jordvärme

Jordvärme fungerar bäst i jord som innehåller mycket vatten och är tätt packad – lerjord med andra ord. Detta krävs för att man ska få ut mesta möjliga av jordvärme på minsta möjliga yta. Speciellt i Skåne så är förutsättningarna för jordvärme mycket bra och där nere är också jordvärme vanligare än bergvärme – i övriga landet är det tvärtom.

Jordvärme kräver också rätt så stor tomtyta, 300 till 600 kvadratmeter i normala fall, vilket är en rätt så allvarlig begränsning. Den yta som krävs ska man heller inte tumma på då konsekvenserna av detta kan bli rätt så allvarliga.

Möjliga problem med jordvärme

Om jordvärme inte installeras korrekt så kan det leda till problem. Om ett bergvärmehål inte är tillräckligt djupt så finns det risk för att permafrost bildas. Samma risk finns för jordvärme om slingorna ligger för tätt. Detta är idag ett ovanligt problem, men var vanligare förr. Kunskapen om jordvärme, hur den ska installeras och så vidare har ökat enormt. Men risken finns där och det kommer inte bara att leda till att jordvärmen blir mindre effektivt – det kommer också att skada tomten så att det blir svårare att få växter att trivas där.

Jordvärme eller bergvärme?

Det är lite hugget som stucket då båda är likvärdiga vad gäller effektivitet. Jordvärme har den nackdelen att nedgrävning av kollektorslangen tillfälligt kommer att skada tomten och det är egentligen det som talar för bergvärme. Men man bör låta de lokala förutsättningarna råda; på vissa platser kommer det att vara enklare att ordna bergvärme än jordvärme, på andra tvärtom. Om man inte vet vilket man ska välja och är osäker på de lokala förhållandena bör man kontakta en bergvärmefirma och en jordvärmefirma så att de kan undersöka ens tomt.