Installation av Bergvärme

bergvärmeinstallationEftersom att det är många som känner sig tveksamma och oroliga inför en investering i bergvärme så tänkte vi här gå igenom hur en installation vanligen kan se ut och hur den går till. Bergvärme är en mycket trygg och stabil investering som du gör till ditt hem och därför vill vi ge dig en inblick i processen.

Många tror kanske att allt som krävs när det kommer till att installera bergvärme är att borra några hål i marken och sedan bara koppla in pumpen, men processen är betydligt mycket mer komplicerad än det.
– Ditt hus måste för det första ha ett vattenburet uppvärmningssystem, antingen via golvvärme eller radiatorer eller en kombination av de båda. Detta för att övergången till bergvärme är väldigt mycket enklare om du redan från början har detta system och skulle du istället byta från el- eller luftuppvärmning så kommer bytet till bergvärme att bli en mycket dyr historia.
– Du måste också se till att de radiatorer du nu har i huset faktiskt är tillräckligt bra för att kunna hantera det nya uppvärmningssystemet. Normalt sett så är det så att radiatorer har en högre effekt innan bytet till bergvärme, och behöver då vara tillräckligt bra för att fortfarande kunna leverera samma värmemängd som de gjort innan. Kontrollera därför dina radiatorer noga.
– Du bör inte heller köpa en för stor eller för liten värmepump, då det kommer att innebära att ditt hus kommer att vara kallt eller att du förbrukar mer energi än vad du egentligen behöver göra. Pumpen bör klara av 60-70 % av fastighetens maxbehov och gör den det så kommer bergvärmesystemet att sörja för 90 % av hushållets årliga behov.

Borrningen
När du väl har beslutat dig för leverantör efter många offertförfrågningar så är det fortfarande saker som du måste ha i åtanke innan själva borrandet kan börja. Hålet i sig ska vara tillräckligt djupt, och hellre för djup än för grunt, och som vi sagt innan så kommer man billigare undan ju längre söderut i landet man bor eftersom man inte behöver gå lika djupt för att hitta den energi man behöver ha.

Borrningen kräver också att du har tillstånd från kommunen och det är alltid du som äger fastigheten som har det yttersta ansvaret för borrningen. Det betyder att det är viktigt att kontraktet du skriver är vattentätt, och att ansvar ligger där ansvaret ska ligga, samt att leverantören har ett bra försäkringsskydd ifall det skulle inträffa en olycka.
Är inte berghällen ytlig behöver man isolera och dränera den för att frilägga berget. En erfaren installatör fixar borrningen på två dagar.

Värmen
När man borrat hålet ska man plocka upp värmeenergin, och det gör man genom att man för ner en kollektorslang i hålet. Slangen är producerad på ett speciellt sätt som gör att värmen kan tas upp, det flyter nämligen en vätska i slangen som består av en blandning mellan vatten och frostskyddsmedel. Den vätskan värms då upp av det intilliggande berget, upp till åtta grader i vissa fall, och den värmen förs då via vätskan upp till ytan och koncentreras av värmepumpen. Efter att vätskan gått genom pumpen och avgett sin värme förs den vidare i systemet igen och tillbaka ner i hålet.

När det kommer till dessa typer av installationer så oroar sig många över hur installationen kommer att påverka deras fastighet eller tomt, och visst är det så att en viss inverkan får man räkna med när det gäller värmepumpar. Men bergvärme har ändå liten inverkan och har du ett bra kontrakt med en bra leverantör så kommer inverkan på ditt hus och tomt att bli minimal.